Poeta to Atlantyk i lew w jednym. Gdy ten pierwszy nas pochłania, drugi nas pożera.
Jeśli ujdziemy kłom, nie ujdziemy falom.
Człowiek, który potrafi druzgotać iluzje, jest zarazem bestią i powodzią. - Virginia Woolf


17.02.2015

Kwartalnik Artystyczno - Literacki ARTERIE zaprasza do współpracy
Zapraszamy do współtworzenia kolejnych numerów czasopisma „ARTERIE”: 


1(20)/2015 
numer historyczny

Numer jubileuszowy na ośmiolecie istnienia pisma! Chcemy zastanowić się nad tym, czy historia jest wciąż kuszącym źródłem inspiracji i polem działania dla współczesnych artystów. Czy w poszatkowanym światopoglądowo świecie można jeszcze zbiorowo pamiętać i zbiorowo przeżywać dzieje? Literatura wydaje się mieć swój wkład w to, że makrohistoria rozpada się dziś na szereg indywidualnych mikrohistorii ludzkich, opisując dzieje językiem odmiennym od dyskursów naukowych. Ale historia oficjalna jest zwykle pisana przez zwycięzców – chcemy postawić pytanie, na czym polega rola sztuki w polityce historycznej: w skali kontynentu i w skali pojedynczego miasta.

Termin przyjmowania materiałów do numeru historycznego: 31 marca 2015 r.


2(21)/2015 
numer kosmiczny

Odrywamy się od Ziemi i szybujemy w przestworza, szukając alternatywnych kosmologii i mitycznych obrazów kosmosu w kulturze dawnej i współczesnej. Interesuje nas też UFO jako wyzwanie pozaantropologiczne oraz przyszłość literatury science-fiction. Gdzie dokonuje się dziś podbój kosmosu: czy w wyścigu między mocarstwami albo w sporach między kreacjonistami a ewolucjonistami o wizję powstania świata i człowieka, czy w lokalnych społecznościach zadających sobie pytanie o sens swojego istnienia? A język, czy on też nie ma kosmicznego wymiaru, zwłaszcza w kabalistyce oraz w eksperymentach awangardy?

Termin przyjmowania materiałów do numeru kosmicznego: 30 czerwca 2015 r.


3(22)/2015 
numer komiczny

Pytamy o śmiech przez łzy: o kondycję (a może raczej agonię) zdrowego śmiechu i humoru w Internecie, we współczesnym kabarecie, literaturze i sztukach wizualnych. Co się stało z gatunkiem komedii, sięgającej do głębi ludzkiej istoty i jej kruchości w obliczu gwałtownych przemian kulturowych? Kiedy humor może być narzędziem walki o społeczne wartości i polityczne ideały, czy możliwy jest bunt na wesoło, który nie byłby komercyjnym produktem swoich czasów? Czy humor ma cezurę wieku, narodowość albo miejsce zamieszkania? Czy warto tęsknić za dawnymi kabaretami i teatrami absurdu?

Termin przyjmowania materiałów do numeru komicznego: 31 sierpnia 2015 r.


Czekamy na teksty nawiązujące do haseł nowych numerów: na dobrą poezję, prozę, przekłady tychże, eseje, reportaże, recenzje nowej literatury oraz grafiki i fotografie. Prosimy o teksty (proza, eseje, reportaże) o objętości do 15 tys. znaków, recenzje – do 5 tys. znaków i o zestawy 5–7 utworów poetyckich.


Z propozycjami i pytaniami prosimy zwracać się pod adresy: arterie.spp@gmail.com 
lub m.a.nowicka@tlen.pl (eseje, recenzje).

Redakcja ARTERII
http://kwartalnik-arterie.pl/

* Dwa tygodnie po terminie przyjmowania materiałów autorzy zostaną poinformowani o przyjęciu tekstu do druku.

NAPISZ O POZNANIUWydawnictwo Miejskie Posnania oraz Voyager Club zapraszają do udziału w konkursie literackim "Poznań - miasto to powieść".

Książki muszą spełniać wymogi gatunkowe powieści, o objętości mieszczącej się w przedziale 10-20 arkuszy autorskich, czyli 400-800 tysięcy znaków ze spacjami.
Nie będą rozpatrywane teksty należące do gatunku fantastyki lub literatury dziecięcej, a także felietony, opowiadania, eseje, prace naukowe, utwory poetyckie i dramatyczne.
Tematyka i akcja powieści powinny być związane z szeroko rozumianą historia i kulturą Poznania.

Nagroda główna to 20 tys złotych oraz wydanie zwycięskiej powieści drukiem do końca 2016r.

Termin nadsyłania utworów upływa 13 lutego 2016r.
Tekst - plik w formacie DOC lub RTF nazwany tytułem utworu należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: miastotopowiesc@wm.poznan.pl w tytule e-maila wpisując:
Konkurs "Poznań - miasto to powieść"

źródło: Gazeta Wyborcza z dnia 14/15 lutego 2015r.

więcej na: http://www.poznan.pl/mim/bm/news/dzieje-sie-w-wydawnictwie,c,15/napisz-o-poznaniu-i-wygraj,78174.html


12.02.2015

DZIKIE DZIECI - ANTOLOGIA LAUREATÓW KONKURSU IM. JACKA BIEREZINA

Dzikie dzieci. Antologia laureatów konkursu im. Jacka Bierezina

30.00zł

„Dzikie dzieci” to antologia wierszy laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina. Konkurs, z inicjatywy Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, wystartował w grudniu 1995 roku, by w grudniu roku 2014 obchodzić swoje dwudzieste urodziny. Premiera „Dzikich dzieci” odbędzie się podczas rozstrzygnięcia jubileuszowego Konkursu Bierezina, na VIII Festiwalu Puls Literatury. Nazwa festiwalu nawiązuje do ukazującego w Łodzi, począwszy od roku 1977, aż do wybuchu stanu wojennego, poza zasięgiem cenzury, legendarnego pisma „Puls”. To właśnie patron konkursu – Jacek Bierezin – poeta, opozycjonista, emigrant polityczny – był współtwórcą i redaktorem naczelnym „Pulsu”. Z kolei tytuł prezentowanej antologii pochodzi od tytułu tomu Krzysztofa Siwczyka, laureata pierwszej edycji konkursu. W Konkursie im. Jacka Bierezina (na niepublikowany wcześniej, debiutancki tom poetycki) wzięło dotychczas udział ponad dwa tysiące autorów, niemal dwustu z nich otrzymało nominacje do nagrody głównej, dwudziestu nagrodę tę zdobyło. Wiersze dwudziestu laureatów konkursu, wybrane z nagrodzonych tomów, skonfrontowane zostały z wierszami powstałymi później, w miarę możliwości najnowszymi w dorobku autorów. (…)

Zdzisław Jaskuła, Andrzej Strąk

Dzikie dzieci. Antologia laureatów konkursu im. Jacka Bierezina, Łódź 2014

Copyright © by authors, 2014
Copyright © for the cover design by Agnieszka Sowała-Kozłowska, 2014
Copyright © for this edition by Dom Literatury w Łodzi, 2014

Wydanie I
Printed in Poland

ISBN 978–83–62733–43–9

Redakcja: Zdzisław Jaskuła i Andrzej Strąk
Redakcja techniczna, korekta i koordynacja: Rafał Gawin
Projekt okładki i opracowanie graficzne: Agnieszka Sowała-Kozłowska
Skład i projekt typograficzny: Krzysztof Miniak

Wydawca:
Dom Literatury w Łodzi
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi
ul. Roosevelta 17
90–056 Łódź

tu można kupić: http://dom-literatury.pl/produkt/dzikie-dzieci-antologia-laureatow-konkursu-im-jacka-bierezina/


KONKURS POETYCKI IM. KLEMENSA JANICKIEGO - POZNAŃ POETÓW
Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu zaprasza do udziału w nowej edycji Konkursu
poetyckiego im. Klemensa Janickiego. Termin nadsyłania utworów upływa 15 marca 2015.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas festiwalu Poznań Poetów (18-23 maja 2015).

Jury: Mariusz Grzebalski, Krzysztof Hoffmann, Janusz Rudnicki (przewodniczący), Dariusz Sośnicki.


Zasady:

Uczestnik konkursu nadsyła zestaw oryginalnych wierszy o objętości ok. 2-3 arkuszy
wydawniczych /40-60 str./, które nie były dotąd publikowane w prasie i almanachach.
Zestawy muszą być zaopatrzone w godło oraz zamkniętą kopertę z danymi personalnymi
autora. Prosimy o nadsyłanie czterech kopii każdego zestawu. Uczestnik nie musi być
debiutantem. Limit wieku autora - 35 lat.

Główną nagrodą jest publikacja zwycięskiego zestawu w postaci książki. Organizator
zastrzega sobie prawo zgłaszania sugestii redakcyjnych, zmniejszania lub rozszerzania
zawartości tomu w stosunku do propozycji wstępnej, a także - w ostateczności -
nieprzyznania nagrody głównej i zastąpienia jej publikacją o charakterze zbiorowym
lub wyróżnieniami o charakterze finansowym, równowartymi - łącznie - kosztom
publikacji książkowej lub nieprzyznania nagród.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie
wyników nastąpi na specjalnym wieczorze poetyckim podczas festiwalu "Poznań Poetów"
(18-23 maja 2015).

Zestawy wierszy w 4 egzemplarzach prosimy nadsyłać najpóźniej do dnia 15 marca 2015
roku na adres:

Centrum Kultury ZAMEK, ul. Św. Marcin 80/82; 61-809 POZNAŃ,
z dopiskiem Konkurs Poetycki im. Klemensa Janickiego.

www.ckzamek.pl